Uppsnabbat från vårdstyrelsen 25 mars

2024-03-25 Nyheter

Beslut om grundläggande hörselrehabilitering hävs

Vårdstyrelsen beslutade att upphäva två beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde den 21 december 2023. 

Det gäller dels ett beslut att Nära vård och hälsas audionommottagning ska ingå i LOV Grundläggande hörselrehabilitering, dels ett beslut om att ett nytt förfrågningsunderlag med liknande ersättningsmodell som Region Skåne ska tas fram.

Vårdstyrelsen beslutade också att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag med åtgärder för ökad tillgänglighet och produktion. Ärendet ska återrapporteras under hösten 2024.

(KD), (M) och (L) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Behandlingsinsats i bassäng för habiliteringens patienter

Region Uppsala ska fortsätta att hyra in bassänger för att tillgodose behoven hos habiliteringens patienter som behöver behandling i bassäng. Det beslutade vårdstyrelsen.

Tidigare har det funnits en bassäng på Kungsgärdet center. Den togs ur drift 2020 på grund av legionella och har fortsatt att vara stängd av flera andra skäl, bland annat bristande patientsäkerhet. Att öppna bassängen skulle innebära stora kostnader och bedöms inte vara det mest effektiva sättet att erbjuda en jämlik vård i hela länet. Bedömningen är att det är mest kostnadseffektivt och ändamålsenligt att fortsätta tillgodose målgruppens behov genom att hyra externa bassänger.

Vårdstyrelsen beslutade också att föra dialog med Uppsala kommun om utformningen av en ny simanläggning utifrån behoven hos habiliteringens patienter.

Månadsrapport för februari 2024

Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 74 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten för februari månad. Prognosen för Folktandvården är i enlighet med budgeten. Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar en positiv prognos på 10 miljoner kronor.

Länkar