Hjälpmedel

Hjälpmedelsförskrivning syftar till att med hjälpmedel möjliggöra eller underlätta uppfyllandet av de behov av funktion, aktiviteter och delaktighet som behövs för att uppnå hälsa och undvika ohälsa.

Behovsbedömning inför en hjälpmedelsförskrivning ska ske på individnivå, då likartade behov eller insatser kan ha olika hälsoeffekt beroende av hälsoproblemets svårighetsgrad, personliga faktorer och omgivningsfaktorer.

I Uppsala län är hjälpmedelsansvaret uppdelat mellan Region Uppsala och kommunerna.

Region Uppsala län har ansvar för:

 • Hjälpmedel till barn och ungdomar med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning under 21 år.
 • Hjälpmedel som betraktas som medicinteknisk utrustning, för både barn och vuxna.
 • Hörapparater, syn- och kommunikationshjälpmedel samt ortopedtekniska hjälpmedel för både barn och vuxna.

Kommunerna i länet har ansvar för att låna ut hjälpmedel till personer över 21 år, med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning.

Exempel på verksamhet inom Region Uppsala där hjälpmedel förskrivs är:

 • Akademiska barnsjukhuset.
 • Audionommottagningar inom Vårdval hörsel.
 • Barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Habiliteringen för barn och vuxna i Uppsala län.
 • Hörcentralen.
 • Rehabiliteringsmedicinska kliniken.
 • Syncentralen.
 • Vuxenpsykiatrin.

Hjälpmedel förskrivs även inom primärvård och på andra sjukhuskliniker utöver de som nämns i detta exempel.

På Region Uppsalas Hjälpmedelscentral får förskrivare hjälp att välja och prova ut hjälpmedel. Det är individens behov, utifrån förskrivarens bedömning, som avgör val av hjälpmedel. Förskrivare är sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller logoped. Hjälpmedelscentralen arrangerar även förskrivarutbildningar för personal inom Region Uppsala som förskriver hjälpmedel. Du hittar kurserna i Pingpong.