Kunskapsstöd för vårdgivare

Kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.

Kunskapsbank för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Kunskapsstöd och utbildning inom vård, stöd, omsorg och samverkan.

Frågor och svar om luftvägsinfektioner

En stor smittspridning av covid-19 pågår återigen i samhället, vilket påverkar vård och omsorg i Uppsala län.

Smittskydd

Samlad information från Smittskyddsenheten.

It-support

It-strul? Lugn, supporten hjälper dig.