Kliniska riktlinjer

Här finns Region Uppsalas lokala riktlinjer och processer som är framtagna för primärvården samt för samverkan mellan vårdnivåerna (primärvård, öppenvård vid sjukhusen och slutenvård) inom Region Uppsala.

Riktlinjer och processer

Kontakt

Barbro Nordström

Medicinsk redaktör DocPlus

Erika Sohtell

DocPlus-redaktör Samordnare för kunskapsstöd

Hitta på sidan