Grundläggande basal hygienutbildning för alla förvaltningar

Startdatum 2024-11-21
Slutdatum 2024-11-21
Tid 14:00 - 15:30
Plats Digitalt via teams

Denna utbildning riktar sig till all personal inom Region Uppsalas vårdförvaltningar, privata vårdgivare samt kommunal vård och omsorg.

Utbildningen sker på Teams och ingen föranmälan krävs.

Klicka här för att ansluta till mötet