Grundutbildning för hygienombud på Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Startdatum 2024-05-16
Slutdatum 2024-05-16
Tid 08:30 - 16:00
Plats Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, plan 3, Saturnus.
Anmäl dig

En heldagsutbildning för nya hygienombud.

Dagen kommer att innehålla ämnen som:

  • Smitta, smittspridning och basala hygienrutiner och klädregler.
  • Resistenta bakterier
  • Risker och utmaningar på Nära vård och hälsa, privata vårdcentraler
  • Vårdrelaterade infektioner.
  • Sår.
  • Rengöring, desinfektion, städning.
  • Förrådshantering, renhetsgrader.
  • Blodsmitta

Anmälan:

Senast den 9 maj. 

Kaffe och te finns men lunch och eventuellt tilltugg under dagen ingår inte.

Lunchrestaurang finns på bottenvåningen.

Frågor?

Nära vård och hälsas ledningskontor

Lisa Lundberg, lisa.lundberg@regionuppsala.se

Åsa Palmqvist, asa.palmqvist@regionuppsala.se

Vårdhygien

Anna Gustafsson, 018-6112828

Ingrid Isaksson, 018-6113906