Grundutbildning för nya hygienombud inom Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Startdatum 2024-12-04
Slutdatum 2024-12-04
Tid 08:00 - 16:00
Plats Dag Hammarskjölds väg 38, plan 3,  lokal: Jupiter

Utbildningen sker på plats, ej digitalt.

Mer information och anmälan kommer senare.