Grundutbildning för nya hygienombud

Startdatum 2023-11-16
Slutdatum 2023-11-16
Tid 08:30 - 16:00
Plats Hubben, Dag Hammarsköldsväg 38,
Anmäl dig

Välkommen till Vårdhygiens grundutbildning för nya hygienombud på Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler.

Tid och plats

Torsdag 16 november klockan 8.30—16.
Hubben, Dag Hammarsköldsväg 38, plan 3, lokal Jupiter.
Ej via Teams.

Målgrupp

Nya hygienombud på Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler.

Innehåll

Utbildningsdagen kommer innehålla ämnen som:

  • Smitta, smittspridning och Basala hygienrutiner och klädregler.
  • Resistenta bakterier.
  • Screening.
  • Risker och utmaningar på Nära vård och hälsa, privata vårdcentraler.
  • Vårdrelaterade infektioner.
  • Sår.
  • Rengöring desinfektion, städning.
  • Förrådshantering, renhetsgrader.
  • Blodsmitta.

Anmälan senast den 3 november 2023.

Kontakt