Hygienombudsutbildning för kommunal vård och omsorg

Startdatum 2024-03-07
Slutdatum 2024-03-18
Plats Akademiska sjukhuset
Anmäl dig

En utbildning på två dagar för nya hygienombud. Du behöver medverka båda dagarna för att få en fullständig utbildning.

Utbildningen syftar till att ge dig som hygienombud en djupare kunskap om det vårdhygieniska ämnet.

7 mars klockan 8.30-16 H:son Holmdalsalen ingång 100, Akademiska sjukhuset

18 mars klockan 8.30-16 Grönwallsalen ingång 70, Akademiska sjukhuset

Kontakt

Susanne Bergholm

Hygiensjuksköterska

Pip Engkvist

Hygiensjuksköterska