Hygienombudsutbildning för sjukhusvård

Startdatum 2024-03-13
Slutdatum 2024-03-21
Plats Jupiter, plan 3 i Hubben
Anmäl dig

En utbildning på två dagar för nya hygienombud.

Utbildningen syftar till att ge dig som hygienombud en djupare kunskap om det vårdhygieniska ämnet.

Datum:
13 Mars klockan 9-16
21 Mars klockan 9-16