Mätutbildning BHK för sjukhusvård

Startdatum 2024-01-18
Slutdatum 2024-01-18
Tid 13:30 - 15:00
Plats Elfvikrummet ing 10

Ingen anmälan krävs.