Mätutbildning basala hygien och klädregler för sjukhusvård

Startdatum 2024-05-14
Slutdatum 2024-05-14
Tid 13:30 - 15:00
Plats Förmaket ing 70 kulvertplan

Ingen anmälan krävs.