Mätutbildning för kommunal vård och omsorg

Startdatum 2024-05-22
Slutdatum 2024-05-22
Tid 14:00 - 15:30
Plats Teams

Detta är en utbildning riktad till dig som arbetar inom vård och omsorg och som ska börja mäta BHK.

Ingen anmälan krävs.

Anslut till mötet här