Mätutbildning för Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Startdatum 2024-11-12
Slutdatum 2024-11-12
Tid 14:30 - 16:00
Plats Digitalt via teams

Målgrupp: Hygienombud samt medarbetare som mäter följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, BHK.

Mer information och anmälan kommer senare.