Mätutbildning för sjukhusvård

Startdatum 2024-10-29
Slutdatum 2024-10-29
Tid 13:30 - 15:00
Plats Robergsalen, ingång 40 och digitalt
Anmäl dig

Utbildningen är ett hybridmöte, både på plats på Akademiska sjukhuset och via teams.