Mätutbildning för Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Startdatum 2024-05-21
Slutdatum 2024-05-21
Tid 14:30 - 16:00
Plats Digitalt, via Teams
Anmäl dig

Inbjudan till alla hygienombud som mäter och registrerar följsamhet till basala hygien och klädregler inom Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler.

Vårdhygien erbjuder nu ett nytt tillfälle för dig att gå mätutbildningen.

Alla enheter inom Nära vård och hälsa ska mäta följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK).

Mätningarna ska föras in i regionens app.

Mätutbildningen har fokus på hur man ska mäta BHK och hur mätningarna ska registreras.

Anmälan

Senast den 14 maj.

Kontakt

Nära vård och hälsas ledningskontor

Lisa Lundberg, lisa.lundberg@regionuppsala.se

Åsa Palmqvist, asa.palmqvist@regionuppsala.se

Vårdhygien

Anna Gustafsson, 018-6112828

Ingrid Isaksson, 018-6113906

Hitta på sidan