Utbildning för kommunala chefer gällande handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar

Startdatum 2024-08-28
Slutdatum 2024-08-28
Tid 09:30 - 11:00
Plats Digitalt via teams

Denna utbildning riktar sig till chefer inom kommunal vård och omsorg där en handlingsplan ska finnas.

Vårdhygien bjuder in till utbildning gällande handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar.

Alla chefer inom kommunal vård och omsorg är välkomna att delta, vare sig man ska uppdatera sin gällande handlingsplan eller fylla i en för första gången.

Ingen anmälan behövs.