Utbrottshantering för arbetsledande funktioner inom kommunal vård

Startdatum 2024-11-13
Slutdatum 2024-11-13
Tid 13:30 - 16:00
Plats Digitalt via teams

Utbildningen riktar sig till dig med en arbetsledande funktion inom kommunal vård, exempelvis chef eller sjuksköterska.

Syftet med utbildningen är att ge stöd och stärka kompetensen kring praktisk utbrottshantering.