Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar säsong 2023/2024

2023-11-13

Kommunal vård. Handlingsplanen ska vara inskickad senast vecka 40 och implementerad i verksamheterna innan vecka 44.

Varje verksamhet som bedriver vård och omsorg ska upprätta en handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar enligt vårdhygien och smittskyddsenhetens anvisning.

Läs mer om hur du skriver din handlingsplan (regionuppsala.se)