Nytt textilavtal från 1 april 2024

2024-04-02

Från och med 1 april gäller ett nytt textilavtal.

Med anledning av att Region Uppsala har tecknat ett nytt textilavtal så kommer vårdhygien senast den 1 april uppdatera dokumentet Basala hygienrutiner och klädregler på operationsavdelning Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping (docplus).

För mer information samt frågor och svar angående det nya avtalet se Textilavtal, nytt den 1 april 2024 (intranätet).

Kontakt