Ökad spridning av smittsam magsjuka

2024-05-14

Just nu pågår många fall av smittsam magsjuka, både inom sjukhusvård och kommunal vård. Var uppmärksam om vårdtagare får symtom på magsjuka, till exempel diarré, kräkning eller illamående.

Vårdhygien har uppmärksammat under våren och i dagsläget en ökning av smittsam magsjuka. Var därför extra uppmärksam om vårdtagaren får symtom på magsjuka, till exempet diarré, kräkning eller illamående.

Vid första misstanke om magsjuka ska vårdtagaren stanna inne på rummet samt ha egen toalett och kohortvård, personal som enbart vårdar vårdtagare med symtom, måste sättas in. Vid första misstanke om magsjuka ring vårdhygien på 018-611 39 02, helgfria vardagar mellan klockan 8-16.

För mer information se magsjuka smittsam- vårdhygieniska aspekter.