Uppdaterad riktlinje gällande smittsam magsjuka

2024-01-09

Dokumentet Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad magsjuka har avpublicerats.

Dokumentet Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad magsjuka har avpublicerats och är sammanfogat med dokumentet Magsjuka smittsam- vårdhygieniska aspekter, Region Uppsala.se (pdf).