Värmebölja, hög luftfuktighet

2024-05-16

Sommaren är snart här och då är nedanstående dokument om värmebölja och hög luftfuktighet bra att ha till hands.

Sommaren är snart här och då är dessa dokument om värmebölja och hög luftfuktighet bra att ha till hands:

Värmebölja och hög luftfuktighet - åtgärdsplan, Region uppsala.se (pdf)

Hög luftfuktighet på operationsavdelning och sterilteknisk verksamhet, Region uppsala.se (pdf)

Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder, SFVH.se(pdf)

Värmebölja

Fastighetsägaren ser över inomhusklimat avseende ventilationen och eventuell central avkylning.
Använd markiser, solskärmar, persienner och vädring.
När ovanstående alternativ för avkylning är otillräckliga kan chef fatta beslut om användning av fristående bordsfläktar och portabel luftkonditionering. Beslutet baseras på en riskbedömning.
OBS! Vårdhygien avråder från användning av bordsfläkt i lokaler där sterilt gods förvaras eller i samband med att sterilt material används till exempel vid såromläggning.

Arbetskläder enligt gällande hygienrutiner och klädregler

Tänk på att vårdpersonal inte ska sitta i gräset med arbetskläder. Operationsklädd personal inte ska vistas utomhus. Detta gäller även balkonger.