Utbrottshantering

Varje verksamhet som bedriver vård och omsorg ska upprätta en handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar enligt vårdhygien och smittskyddsenhetens anvisning.

För vård och omsorg i Uppsala län

Händelseanalys och åtgärdsplan (ifyllningsbar pdf)

Verktyget är framtaget för covid-19 men kan användas till alla typer av utbrott som exempelvis magsjuka, influensa och resistenta bakterier.

Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar 

Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) tog år 2023 ett beslut att varje verksamhet som bedriver kommunal vård och omsorg ska upprätta en handlingsplan enligt ViS- Samverkan avseende smittskydd, vårdhygien och hygien i Uppsala län, "handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar". Den ska innehålla vilka åtgärder som ska vidtas vid risk för smittspridning och misstanke om utbrott av smittsam sjukdom (smittsam magsjuka och luftvägsinfektioner).

Syftet med handlingsplanen är att varje verksamhet ska arbeta och efterleva den lagstiftning som avser förebyggande av smittspridning i den egna verksamheten. Tidigt insatta och riktade åtgärder och rutiner minskar risken för smittspridning.

Handlingsplanen ska vara känd av samtliga medarbetare, uppdateras inför varje höst och skickas till vårdhygien.

Ny handlingsplan

Handlingsplanen är omfattande och kräver avsatt tid första gången den fylls i (cirka 2 timmar). Se över påståendena och ta reda på informationen som efterfrågas innan planen fylls i. Det går inte att spara och fortsätta vid senare tillfälle utan handlingsplanen behöver fyllas i vid ett och samma tillfälle.

Till er hjälp finns alla påståenden sammanställda i pdf-format här nedan. Denna kan skrivas ut för att samla in informationen som behövs vid ifyllnaden av handlingsplanen.

Utformning

Handlingsplanerna är utformade utifrån den lagstiftning som gäller för respektive verksamhet. Det finns fem valbara handlingsplaner:

  • SÄBO
  • LSS-boende med särskild service
  • ordinärt boende
  • övriga verksamheter med HSL insatser (daglig verksamhet, dagverksamhet, personliga assistenter, boendestödjare)
  • övriga verksamheter utan HSL insatser (daglig verksamhet, dagverksamhet, personliga assistenter, boendestödjare)

Handlingsplanen

  • skrivs av verksamhetens chef
  • består av två delar, en strategisk del och en praktisk del
  • ska skickas digitalt via verktyget Barium till vårdhygien senast vecka 40. Planen ska vara implementerad senast vecka 44.
  • kommer tillbaka i PDF format som bekräftelsemejl. Då går den att sparas ner eller skrivas ut.
  • ska uppdateras årligen.

Påståendena besvaras med ja eller nej. De svar som är stjärnmarkerade kräver en beskrivning.

Under  finns mer information om vilka krav som ska uppfyllas för att kunna svara ja och länkar till dokument där mer information finns.

Uppdatera föregående handlingsplan

Inför säsong 2024/2025 kommer handlingsplanen skickas automatiskt till författaren av föregående års handlingsplan. Eventuella justeringar kan göras och sedan skickas in på nytt.

Kontakta din MAS om er verksamhet saknas i rullistan eller vilken handlingsplan som gäller för er verksamhet.

Vid frågor och funderingar:

Kontakta vårdhygien på telefonnummer 018-611 39 02 helgfria vardagar klockan 8 -16 eller vardhygien@regionuppsala.se.