Cosmic - 24-timmars driftstopp lördagen den 18 november

2023-10-19

Den 18 november kommer det att vara ett längre driftstopp för Cosmic. Anledningen är ett planerat arbete med databasen.

Varje registrering som görs i Cosmic lagras i en databas. Databasen måste nu utökas för att all information ska få plats. Denna tekniska åtgärd kräver en avstängning av Cosmic på cirka 24 timmar. Driftstoppet planeras till lördagen den 18 november med  starttid kl 09.00.

Läskopia kommer finnas tillgänglig under driftstoppet.

För aktuell information se Cosmic – elektronisk patientjournal.

Kontakt