Cosmic – elektronisk patientjournal

Cosmic är Region Uppsalas journalsystem och används av regionen och privata vårdgivare. Här kan du som användare ta del av aktuell information rörande Cosmic, utbildning, support och driftstörningar.

Aktuell information om Cosmic

Nyheter om Cosmic i drift och nyhetsbrev om uppgraderingar.

Taligenkänning

Alla yrkesprofessioner som idag journalför, både de som dikterar och skriver sina anteckningar själv, ska ges möjlighet att använda den integrerade taligenkänningslösningen i Cosmic.  

Cosmic Link – samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner

Cosmic kopplat till samverkan vid utskrivning, samordnad individuell plan och samordning i övrigt mellan Region Uppsala och länets kommuner.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Planerade servicefönster och driftstopp 2024:

  • Tisdag 25 juni klockan 23.00–23.55, planerat servicefönster.
  • Tisdag 6 augusti klockan 23.00–23.55, planerat servicefönster (för juli)

Detaljinformation om driftstoppet publiceras under driftmeddelanden en till två veckor innan planerat datum. Vårdsystemsamordnare sprider informationen i verksamheterna. Datum och tider kan ändras.

Nyhetsbrev Cosmic

Mejla epj-support@regionuppsala.se för att få tidigare nyhetsbrev.

Support

Vardagar klockan 08.00–16.45.