Cosmic – elektronisk patientjournal

Cosmic är Region Uppsalas elektroniska journalsystem inom hälso- och sjukvården. Här finns viktig information för dig som är användare av Cosmic.

Aktuell information

Få information om aktuell nyheter rörande COSMIC, ta del av nyhetsbrev inför uppgraderingar samt få information om större förändringar som är på gång i COSMIC på lite längre sikt.

Utbildning

Få information om olika utbildningsformer, som e-kurser och lärarledda utbildningar, hitta manualer.

Vid avbrott i COSMIC

Få information om vad som gäller vid avbrott i COSMIC.

Mer information

Skannat material

Få information om hur du skannar in material från COSMIC samt återsöker inskannat material.

Support

Endast vardagar kl 08:00-16:45