Cosmic – elektronisk patientjournal

Cosmic är Region Uppsalas elektroniska journalsystem inom hälso- och sjukvården. Här finns viktig information för dig som är användare av Cosmic.

Aktuell information rörande Cosmic

Nyheter rörande Cosmic i drift, nyhetsbrev inför uppgraderingar samt information om större förändringar som är på gång i Cosmic på lite längre sikt.

Utbildning i Cosmic

Information om olika utbildningsformer - e-kurser, lärarledda utbildningar och manualer.

Vid avbrott i Cosmic

Information om vad som gäller vid avbrott i Cosmic.

Cosmic Link

Information om Link-projektet och bytet av vårdsystem från Prator till Link.

Kontakt - support

Endast vardagar klockan 08:00-16:45.

Hitta på sidan