Cosmic – elektronisk patientjournal

Cosmic är Region Uppsalas elektroniska journalsystem inom hälso- och sjukvården. Här finns viktig information för dig som är användare av Cosmic.

Aktuell information rörande Cosmic

Nyheter rörande Cosmic i drift, nyhetsbrev inför uppgraderingar samt information om större förändringar som är på gång i Cosmic på lite längre sikt.

Utbildning i Cosmic

Information om olika utbildningsformer - e-kurser, lärarledda utbildningar och manualer.

Vid avbrott i Cosmic

Information om vad som gäller vid avbrott i Cosmic.

Cosmic Link - Samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner

Information om Cosmic kopplat till Samverkan vid utskrivning (SVU), Samordnad individuell plan (SIP) och samordning i övrigt mellan Region Uppsala och länets kommuner.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt - support

Support

Endast vardagar klockan 08:00-16:45.

Hitta på sidan