Cosmic uppgraderas lördag 27 maj klockan 10.00-18.00

2023-05-22

På lördag den 27 maj klockan 10.00 till 18.00 kommer Cosmic stängas ner för uppgradering. Driftstoppet är planerat till cirka åtta timmar.

Cosmic Läskopia kommer att finnas tillgänglig under stoppet och reservrutiner kommer att gälla.

OBS! Möjligheten att skriva ut från Cosmic Läskopia kommer att påverkas under denna uppgradering. Avbrottsmaterial måste därför skrivas ut innan det planerade driftstoppet. Specialrutiner för utskrifter från Cosmic läskopia gäller för akutmottagningarna under uppgraderingen.

Nyheter i och med uppgraderingen

Uppgradering av Cosmic innebär bland annat förändringar i:

Uppmärksamhetssignalen (UMS)

Uppmärksamhetssignalen (UMS) kommer bli standardiserad utifrån Socialstyrelsens informationsspecifikation. Befintliga registreringar kommer fortsatt att visas i vår UMS, men det som enligt Socialstyrelsen inte längre ska vara uppmärksamhetsinformation kommer endast att kunna avslutas eller makuleras och kommer registreras på annat sätt.

Möjligheten att skriva ut arbetskopior försvinner

På grund av nya legala krav på spårbarhet kommer det inte längre vara möjligt att skriva ut arbetskopior av journalanteckningar och vårdplaner. Det innebära att befintliga verksamhetsrutiner som innefattar utskrifter påverkas och behöver ses över.

Vid utskrift av journalhandling behöver mottagare anges och varje utskrift kommer skapa en journalreferens.

Mer information om detta, och alla andra nyheter i den kommande versionen, hittar du i Nyhetsbrev Cosmic 3.8.

Mer information under och efter uppgraderingen hittar du via Cosmic – elektronisk patientjournal.

Lämna datorn på

Datorer ska vara påslagna under uppgraderingen. För datorer som inte varit på under helgen kan det dröja en stund innan uppgraderingen levereras. Det sker när datorn slås på nästa gång.