Aktuell information rörande COSMIC

Här hittar du aktuella nyheter rörande COSMIC, nyhetsbrev som beskriver förändringar kopplat till kommande uppgradering, samt information om större förändringar som är på gång i COSMIC på lite längre sikt.

Aktuell information

Nyhetsbrev

Nedan dokument innehåller information om förändringar och ny funktionalitet i kommande uppgradering av COSMIC.

Nyhetsbrev COSMIC R8.2.04+R8.2.05 (gäller efter uppgraderingen 26 sept)

På gång i COSMIC

Här hittar du information om större nyheter/förändringar som är på gång i COSMIC. Det kan handla om ny funktionalitet som initialt testas av pilotverksamheter inför ett senare breddinförande. Alternativ ny funktionalitet som kommer att beröra stora grupper av användare och där behov finns att samla information inför driftsättningen.