Aktuell information rörande Cosmic

Här hittar du aktuella nyheter rörande Cosmic, nyhetsbrev som beskriver förändringar kopplat till kommande uppgradering, samt information om större förändringar som är på gång i Cosmic på lite längre sikt.

Aktuell information

Datum för planerade servicefönster/driftstopp i Cosmic

En till två veckor innan planerat datum bekräftas det genom att detaljinformation om driftstoppet publiceras under  Driftmeddelanden och information skickas ut till vårdsystemsamordnare för spridning till verksamheterna.

OBS! Nedan datum/tider kan vid behov komma att ändras.

Planerade servicefönster 2022:

  • Tisdag 31 maj kl 23:00-23:50 - Tekniskt underhåll

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Cosmic R8.3.03

Gäller efter uppgraderingen 12 februari 2022.

På gång i COSMIC

Här hittar du information om större nyheter/förändringar som är på gång i COSMIC. Det kan handla om ny funktionalitet som initialt testas av pilotverksamheter inför ett senare breddinförande. Alternativ ny funktionalitet som kommer att beröra stora grupper av användare och där behov finns att samla information inför driftsättningen.