Effektiv och nära vård 2030 - frukostseminarium 31 mars

2022-03-01

Vill du veta mer om omställningen till en effektiv och nära vård i Uppsala län och hur du kan bidra? Då ska du anmäla dig till det här digitala frukostseminariet den 31 mars, kl. 8.00-9.00. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.

Det här blir ett informationstillfälle för dig att lära dig mer om vad omställningen innebär, varför den görs och varför det är så viktigt att vi gör den tillsammans. Du är en viktig del i och medskapare av framtidens vård!

Medverkar gör:

  • Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare för Nära vård på SKR
  • Louise Hamark, biträdande förvaltningsdirektör på Nära vård och hälsa, Region Uppsala
  • Cathrine Josephson, socialchef i Knivsta kommun

Moderator är Åsa Himmelsköld, programchef på programkansliet Effektiv och nära vård 2030, Region Uppsala.

Anmälan

Mejla till emma.nicholls@regionuppsala.se för att få länk till Teamsmötet.

Effektiv och nära vård 2030

Region Uppsala och länets kommuner ska under det kommande decenniet ställa om hälso- och sjukvården för att möta de utmaningar och behov som den demografiska utvecklingen innebär. Omställningen har namnet Effektiv och nära vård 2030 och har som mål att erbjuda invånarna en god, nära, effektiv och samordnad vård som utgår från människors individuella förutsättningar, förmågor och behov. 

Mer information 

Vill du veta mer, läs på SamverkanswebbenEffektiv och nära vård 2030 - Region Uppsala. 

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration