Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) – instruktörsutbildning

2023-03-08

De flesta känner till ”första hjälpen” vid akut kroppsskada, men psykisk ohälsa är fortfarande ett område där fördomar och stigma kan komma i vägen för livsviktig hjälp. Vill du eller en av dina medarbetare vara med och ändra på det?

Första hjälpen till psykisk hälsa - MHFA (Mental Health First Aid) ger kunskap och ökad beredskap att närma sig någon som mår psykiskt dåligt, våga fråga, prata och vid behov lotsa personen till professionell hjälp.

Utbildningsprogrammet är evidensbaserat och väl förankrat i länets gemensamma styrdokument för psykisk hälsa och suicidprevention.

FoU Socialtjänst och Karolinska Institutet erbjuder nu en utbildning för medarbetare i människonära yrken som vill ha uppdraget som instruktör. Att vara instruktör innebär att hålla MHFA-kurser bland kollegor och över organisationsgränser i länet.

Mer om kursen och anmälan:
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa-mhfa/