Fortsatt avgiftsfri provtagning för covid-19

2022-06-01

Vid sitt möte den 31 maj beslutade regionstyrelsen att provtagning för covid-19 ska fortsätta att vara avgiftsfritt inom Region Uppsala under hela år 2022.

Bakgrunden är att covid-19 från den 1 april 2022 inte längre är klassad som en allmänfarlig sjukdom, något som bland annat innebär kostnadsfrihet för patienten. Men rekommendationen från Region Uppsalas smittskyddsenhet är en fortsatt avgiftsfri provtagning eftersom det finns en fortsatt risk för samhällsfara vid ökad smittspridning. Dessutom finns fortsatt nationellt krav på smittspårning inom vård och omsorg, vilket gäller både personal och patienter. Den avgiftsfria provtagningen ökar chanserna att snabbt upptäcka ökad smittspridning.

Beslutet gäller till och med 31 december 2022. En eventuell förlängning kan vara aktuell om smittspridningen fortsätter.

Kontakt

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare