Frikort via 1177 införs 16 april

2024-04-10

Region Uppsala inför den nationella tjänsten högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård på webbplatsen 1177.se. Tjänsten innebär att invånare kan se sina uppgifter om frikort genom att logga in. 

– Den nya digitala tjänsten innebär en bättre inblick för patienten som kommer att kunna se sitt högkostnadsskydd för öppenvård i realtid genom att logga in på 1177.se, berättar Sharon Fernandez Vega, förvaltningsledare för e-frikort, Region Uppsalas ledningskontor.

Avgifterna som ingår i högkostnadsskyddet registreras automatiskt och patienten kommer att kunna se sina registrerade besök för avgifter inom öppenvården, frikortsnummer, hur mycket som återstår till frikortsnivån samt giltighetstiden för utfärdat frikort. Det går att se uppgifter från besök som gjorts i alla regioner som är anslutna till tjänsten. Invånaren har möjlighet att själv skriva ut frikortet från inloggat läge på webbplatsen 1177.se.

Förenklar hantering och minskar administration

Möjligheten att se sitt frikort via 1177.se förenklar inte bara för invånare och patienter, det minskar även det administrativa arbetet inom regionen. Dessutom förenklas, säkras och effektiviseras informationsutbyutet mellan olika it-system inom vården.

– Administrativ personal kan se direkt i frikortssystemet om en patient har frikort eller hur mycket som återstår till frikortsnivån. Att det blir möjligt för invånaren att se sina aktuella frikortsgrundande besök i realtid på 1177.se kan bidra till att fler betalar rätt avgift och därmed minska behovet av återbetalningar från regionen. Idag kan återbetalningar vara en tidskrävande administrativ hantering för regionen och administrativ väntan för patienten, berättar Sharon Fernandez Vega.  

Vanlig post vid behov

Den som inte kan logga in på 1177.se, eller har digital brevlåda via Kivra eller Min myndighetspost, får frikortet skickat till sin folkbokföringsadress som tidigare.

Invånaren kan se avgifter och skriva ut frikortet själv

I inloggat läge på 1177.se kan invånare se vilka besök som gjorts under den senaste tolvmånadersperioden, hur mycket som är inbetalt för besöken och hur mycket som återstår till frikortsnivån. Det finns även möjlighet att skriva ut frikortet om invånaren själv vill det. När invånaren har uppnått beloppet för frikort kan hen även se information om till exempel frikortsnummer och giltighetstid. Det går att se uppgifter från besök som gjorts i alla regioner som är anslutna till tjänsten.

 

Kontakt

Sharon Fernandez Vega
Ordförande patientavgifter och förvaltningsledare efrikort

E-post: sharon.fernandez.vega@regionuppsala.se

Patrik Fridenfeldt
Objektledare it, avdelningen för IT, Akademiska sjukhuset
Epost: patrik.fridenfeldt@regionuppsala.se