EFrikort

eFrikort är en kostnadsfri tjänst som hanterar patientavgifter och frikort inom högkostnadsskyddet för besök i den öppna sjukvården inom Region Uppsala. I eFrikort kan du som vårdgivare registrera patientavgifter och se om patienten har frikort.

Krav för eFrikort

Du som privat vårdgivare (privata tandläkare se nedan) ska ha:

Beställ behörighet till eFrikort

För att få behörighet till eFrikort skall kraven ovan vara uppfyllda. En beställningsblankett ska fyllas i och skickas in. Verksamhetschef, samt alla personer som ska ha behörighet hos vårdgivaren, ska stå med i beställningsblanketten. Blanketten skickas till den adress som står på blanketten.

Om ny personal ska ha tillgång till eFrikort, måste man skicka in en ny beställningsblankett för eFrikort för personen.

Vid avbeställning av eFrikort, måste man skicka in beställningsblanketten. Beställningsblankett finns bland länkarna nedan.

Om man behöver SITHS-kort, kan man som privat vårdgivare beställa det genom Region Uppsala, se information under länkar.

Privat tandvård

För privat tandvård måste man vända sig till ett privat HSA-ombud som hanterar HSA-informationen. HSA-ombudet ger även ut SITHS-kort.

Instruktion för hur annat HSA-ombud sätter upp vårdgivaren för eFrikort i HSA finns under Länkar nedan.

Andra anslutna regioner

eFrikort är en tjänst där flera regioner är anslutna:

 • Region Uppsala.
 • Region Stockholm.
 • Region Dalarna.
 • Region Gotland.
 • Region Halland.
 • Region Jämtland Härjedalen.
 • Region Jönköping.
 • Region Kronoberg.
 • Region Norrbotten.
 • Region Sörmland.
 • Region Västmanland.
 • Region Västra Götaland.
 • Region Östergötland.

Kontakt

Tekniska frågor om beställning eller installation av eFrikort

E-post: efrikort@regionuppsala.se

Frågor om hur man använder eFrikort

E-post: patientfaktura@regionuppsala.se