EFrikort

eFrikort är en kostnadsfri tjänst som hanterar patientavgifter och frikort inom högkostnadsskyddet för besök i den öppna sjukvården inom Region Uppsala. I eFrikort kan du som vårdgivare registrera patientavgifter och se om patienten har frikort.

Krav för eFrikort

Du som privat vårdgivare (privata tandläkare se nedan) ska ha:

Beställ behörighet till eFrikort

För att få behörighet till eFrikort skall kraven ovan vara uppfyllda, därefter kan beställning göras via beställningsformulär. Verksamhetschef, samt alla personer som ska ha behörighet hos vårdgivaren, ska anges i beställningen. 

Ny beställning behöver göras om ny personal ska ha tillgång till eFrikort eller vid avbeställning av eFrikort.

Beställning av SITHS-kort

Om man behöver SITHS-kort, kan man som privat vårdgivare beställa det genom Region Uppsala, se information under länkar.

Privat tandvård

För privat tandvård måste man vända sig till ett privat HSA-ombud som hanterar HSA-informationen. HSA-ombudet ger även ut SITHS-kort.

Instruktion för hur annat HSA-ombud sätter upp vårdgivaren för eFrikort i HSA finns under Länkar nedan.

Andra anslutna regioner

eFrikort är en tjänst där flera regioner är anslutna:

 • Region Uppsala.
 • Region Stockholm.
 • Region Dalarna.
 • Region Gotland.
 • Region Halland.
 • Region Jämtland Härjedalen.
 • Region Jönköping.
 • Region Kronoberg.
 • Region Norrbotten.
 • Region Sörmland.
 • Region Västmanland.
 • Region Västra Götaland.
 • Region Östergötland.

Kontakt

Frågor om hur man använder eFrikort

E-post: patientfaktura@regionuppsala.se