Frukostseminarium 5 maj - Effektiv och nära vård

2022-04-08

Välkommen till Effektiv och nära vårds andra frukostseminarium med tema äldre den 5 maj, kl. 8.00-9.00. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.

Vill du veta mer om arbetet med Effektiv och nära vård för äldre invånare i Uppsala län? På det här seminariet fokuserar vi på målgruppen äldre och ger exempel på vad omställningen innebär för dem. Du får veta mer om hur långt arbetet i Uppsala län kommit, vad som är på gång och hur planen framåt ser ut.

Medverkar gör bland annat Pia Leierdahl som arbetar som projektledare för äldremottagningar i Uppsala län. Moderator är Åsa Himmelsköld, programchef på programkansliet Effektiv och nära vård 2030.

Vill du delta?

Anmäl dig här.

Mer information 

Vill du veta mer om arbetet för en Effektiv och nära vård, läs på samverkanswebben: Effektiv och nära vård 2030 - Region Uppsala

 

Kontakt

Emma Nicholls
Koordinator administration

emma.nicholls@regionuppsala.se
018-61 70 395