Husläkarkansliet byter namn

2023-02-03

Den 6 februari 2023 byter husläkarkansliet namn till vårdvalsenheten.

– Begreppet husläkare har tidigare använts både i olika system och i kommunikation med invånare om hur man kan lista sig på en namngiven läkare inom primärvården, säger Margareta Nilsson, enhetschef på patientadministration inom Resurscentrum.

– Nu är det istället benämningen fast läkarkontakt, eller enbart läkare, som används både nationellt och regionalt när det handlar om listning, och det är därför vi ändrar namnet på husläkarkansliet till vårdvalsenheten.

Ny mejladress

Mejladressen till enheten kommer att ändras till vardval@regionuppsala.se. Vårdvalsblanketter och informationsbrev som går ut till invånare i samband med vårdval har uppdaterats med aktuella kontaktuppgifter. Nya vårdvalsblanketter kommer att finnas tillgängliga på 1177.se fr o m 6 februari. Blanketterna finns i DocPlus och du når dem via länkarna längre ner på sidan.

Listning via Huldra

Vårdcentralen kan själv kan lista om patienter på mottagningen via listningssystemet Huldra. Verksamhetschefen har en specifik behörighet (VCP) som gör att hen kan lista om i Huldra, men via Easit självservice kan verksamhetschefen också begära behörighet för övrig personal som ska genomföra listning.

Kontakt

Vårdvalsenheten är det nya namnet på husläkarkansliet från måndag 6 februari 2023. Ny mejladress är: vardval@regionuppsala.se