Ingen ändring av patientavgifter vid årsskiftet

2022-12-15

Det blir ingen ändring av patientavgifter inom Region Uppsala från den 1 januari 2023. Nuvarande avgifter gäller till dess att nytt beslut fattats av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige kommer att ta upp frågan om patientavgifter vid sitt sammanträde i februari 2023 och en förändring kan ske tidigast från 1 mars 2023.

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård, sjukresor, läkemedel och hjälpmedel är också oförändrat tillsvidare, likaså samordnat högkostnadsskydd. Samma regler gäller som tidigare när det gäller hanteringen av avgifter.

Läs mer om patientfakturor och avgifter

Kontakt

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare