Patientfakturor och avgifter

Patientfakturor gällande sjukvård och tandvård distribueras ut av enheten Patientfakturor. Här handhas även fakturor gällande akut sjuka utländska patienter vad gäller EU/EES- och konventionsländer från övriga länder (självbetalande), samt utlandssvenskar för vård vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Här bokförs betalningarna och de obetalda fakturorna påminns en gång i veckan. Det tar cirka en vecka från registrering i Cosmic till patienten får sin faktura. Fakturor som gäller sjukvård har 30 dagars betalningsvillkor och för tandvård gäller tio dagar.

Vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar

Information och länkar angående vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar hittar du i "Handbok för patientavgifter".

Avgifter för asylsökande och tillståndslösa (pdf)

Servicetelefon

Enheten patientfakturor har servicetelefon dit patienter kan vända sig om de har frågor angående frikort, faktura eller andra frågor som berör patientavgifter

Du kan även förmedla frågor via internposten. Skriv vad patienten vill ha hjälp med och telefonnummer så vi kan nå denne.

Frågor om uteblivna besök, slutenvård, habilitering eller frågor där man behöver ha journalanteckningar hänvisar du till respektive avdelning eller mottagning.

Affisch med patientavgifter

Det finns en affisch som listar patientavgifterna för år 2024. Du är välkommen att ladda ned och skriva ut affischen. Patientavgifter 2024 - affisch (pdf för utskrift).

Vanliga frågor och svar

Kontakt patientfakturor

Adress:

Region Uppsala
Region Uppsalas ledningskontor
Ekonomiservice/Patientfaktura
751 85  Uppsala

E-post:

patientfaktura@regionuppsala.se

Telefon:

018-611 02 20

Telefontid
Måndag–fredag: 9–11

Fax:

018-10 33 23