Patientfakturor och avgifter

Patientfakturor gällande sjukvård och tandvård distribueras ut av enheten Patientfakturor. Här handhas även fakturor gällande akut sjuka utländska patienter vad gäller EU/EES- och konventionsländer från övriga länder (självbetalande), samt utlandssvenskar för vård vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Här bokförs betalningarna och de obetalda fakturorna påminns en gång i veckan. Det tar cirka en vecka från registrering i Cosmic till patienten får sin faktura. Fakturor som gäller sjukvård har 30 dagars betalningsvillkor och för tandvård gäller tio dagar.

Vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar

Information och länkar angående vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar hittar du i "Handbok för patientavgifter".

Servicetelefon

Enheten har en servicetelefon dit patienter kan vända sig om de har frågor angående frikort, faktura eller andra frågor som berör patientavgifter. Frågor gällande uteblivna besök, slutenvård, habilitering eller frågor där journalanteckningar behövs hänvisas till respektive avdelning/mottagning.

Komplicerade fall

Vid komplicerade fall hänvisa patienten till oss eller skicka informationen via internposten. Skriv då gärna vad patienten vill ha hjälp med och eventuellt telefonnummer så att vi kan nå denne.

Affisch med patientavgifter

Det finns en affisch som listar patientavgifterna för år 2021. Du är välkommen att ladda ned och skriva ut affischen. Patientavgifter 2021 - affisch (pdf).

Om patienterna har frågor om den höjda avgiften för uteblivet besök kan du här också ladda ned ett informationsblad med frågor och svar om detta. Informationsblad 2021 - affisch (pdf).

Vanliga frågor och svar

Kontakt

Patientfakturor

Adress: Resurscentrum Region Uppsala, plan 1, 751 85 Uppsala

E-post: patientfaktura@regionuppsala.se

Telefon: 018-6116200, val 4, vardagar 9-15

Fax: 018-103323