Säker inloggning med Mobilt SITHS

2021-11-15

Det blir nu möjligt att legitimera sig med Mobilt SITHS för vissa vårdtjänster. Införandet sker stegvis och kommer att pågå under hela 2022. 

Mobilt SITHS är en vidareutveckling av det fysiska SITHS e-tjänstekortet och kan liknas vid ett BankID för hälso- och sjukvården. Mobilt SITHS innebär ett säkert sätt att legitimera sig och logga in på mobila enheter, till exempel mobiltelefon och surfplatta. Applikationen kan laddas ner via AppStore eller PlayButik. 

Pascal och NPÖ först ut

Den mobila inloggningsmetoden blir till att börja med tillgänglig för de nationella tjänsterna Pascal och NPÖ (Nationell Patient Översikt), men tillgängligheten byggs ut under det kommande året för att inkludera fler av Ineras nationella tjänsteutbud.

Förutsättningar för Mobilt SITHS   

Inom Region Uppsala pågår arbete med att skapa förutsättningar för och anpassa de lokala system som använder SITHS-inloggning via NetiD till den nya SITSH eID-klienten. SITHS eID krävs för att Mobilt SITHS ska fungera. Arbetet med att införa Mobilt SITHS pågår under hela 2022. Det kommer även i fortsättningen att krävas ett fysiskt SITHS-kort. 

För att kunna använda Mobilt SITHS krävs ett giltigt och uppgraderat SITHS e-tjänstekort. Här finns mer information SITHS e-id.

Support

Kontakta er ordinarie it-support om du behöver hjälp.