Möten och utbildningar tillåts – i övrigt oförändrade smittskyddsåtgärder

2022-08-25

Hälso- och sjukvårdsdirektören tog den 25 augusti beslutet att möten och utbildningar kan hållas fysiskt som vanligt. Övriga smittskyddsåtgärder mot covid-19 är oförändrade.

På grund av en ökad smittspridning av covid-19 under sommaren återinfördes flera smittskyddsåtgärder i vården i juli.

Läs mer om smittskyddsåtgärderna som återinfördes i juli.

Inför hösten finns ett stort behov av att kunna hålla möten och utbildningar i den form som är bäst anpassad för vad mötet eller utbildningen handlar om. Därför har Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutat att möten och utbildningar kan hållas fysiskt som vanligt.

Övriga smittskyddsåtgärder är oförändrade. Därför ska personal, som arbetar i verksamheter som vårdar patienter, använda munskydd när avstånd inte kan hållas till annan personal. Det gäller även vid fysiska möten och utbildningar, så långt det går. Om utbildningen i sig innebär att munskydd inte kan användas, så går behovet av utbildning före att använda munskydd.

Smittspridningen av covid-19 bedöms fortfarande vara stor och den förväntas öka under de närmaste veckorna. Smittskyddsåtgärderna mot covid-19 omprövas löpande utifrån hur smittläget utvecklas.

Aktuella beslutade smittskyddsåtgärder mot covid-19

 • Personal och studerande använder munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till patienter
 • Personal, som tjänstgör i verksamheter som vårdar patienter, använder munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till annan personal
 • Patienter på mottagningar och dagvårdsavdelningar använder munskydd. Inneliggande patienter behöver inte använda munskydd.
 • Besökare och medföljare uppmanas att avstå att komma till vården och använder munskydd när de befinner sig på mottagningar, dagvårdsavdelningar och slutenvårdsavdelningar.
 • PCR-screening för covid-19 vid inskrivning på sjukhus
 • Rutiner för att minska antalet personal som har kontakt med varje patient och att begränsa tiden för nära kontakter

Smittskyddsåtgärder mot covid-19 som gäller tills vidare

 • Smittspårning i vård och omsorg
 • Vaccination mot covid-19 för personal, patienter och brukare
 • Sortering (triagering) av patienter och brukare utifrån misstänkt smittsamhet
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal, patienter och brukare inklusive PCR-provtagning för covid-19
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av patienter och brukare med covid-19
 • Hantering av patienter och brukare med konstaterad exposition för covid-19
 • Smittsamhetsbedömning vid covid-19 enligt nationell vägledning

Styrande dokument

Kontakt

Vårdhygien i Uppsala län
Telefon: 018-611 39 02
E-post: vardhygien@akademiska.se