Nya patientavgifter 1 mars 2023

2023-02-17

Från 1 mars 2023 höjs högkostnadsskyddet för sjukvård respektive läkemedel i Region Uppsala. Även avgiften i slutenvården höjs.

Regionfullmäktige har fattat beslut som innebär följande ändringar från 1 mars 2023:

  • Avgiften i slutenvård höjs från 110 kronor till 120 kronor per dygn
  • Högkostnadsskydd för sjukvård höjs från 1200 kronor till 1300 kronor
  • Högkostnadsskydd för läkemedel höjs från 2400 kronor till 2600 kronor

Övriga högkostnadsskydd är oförändrade och samma regler gäller som tidigare för hanteringen av avgifter. 

Förtydligande om avgiftsfri vård

I vanliga fall tas beslut om nya patientavgifter i samband med att regionfullmäktige beslutar om Regionplan och budget, men i november återremitterades ärendet för ett förtydligande om avgifter vid vård efter sexuella övergrepp. I Region Uppsala är all vård relaterad till sexuella övergrepp avgiftsfri. Detta gällde även tidigare, men nu framgår det tydligt i informationsmaterial.

Läs mer om patientavgifter

Patientavgifter 2023 – affisch (pdf för utskrift)

Kontakt

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare