Nya patientavgifter 2022

2021-12-15

Från 1 januari 2022 höjs avgiften i slutenvården i Region Uppsala. Även högkostnadsskyddet för sjukvård respektive läkemedel höjs.

Regionfullmäktige har fattat beslut som innebär följande ändringar från 1 januari 2022:

  • Avgiften i slutenvård höjs från 100 kronor till 110 kronor per dygn
  • Högkostnadsskydd för sjukvård höjs från 1150 kronor till 1200 kronor
  • Högkostnadsskydd för läkemedel höjs från 2350 kronor till 2400 kronor

Högkostnadsskyddet för sjukresor och hjälpmedel är oförändrat, likaså samordnat högkostnadsskydd.

Höjningar och förändringar av avgifter sker vart fjärde år. Samma regler gäller som tidigare när det gäller hanteringen av avgifter.

Patientfakturor och avgifter