Provtagnings- och smittspårningsenhet upphör den 31 mars

2023-03-29

Region Uppsalas provtagnings- och smittspårningsenhet upphör den 31 mars 2023. Det här gäller vid luftvägssymtom inom slutenvård samt kommunal vård och omsorg.

Det här gäller vid luftvägssymtom inom slutenvård samt kommunal vård och omsorg efter 31 mars:

 • Patienter/vårdtagare med luftvägssymtom inom slutenvård, korttidsvård, närvårdsavdelningar och SÄBO för äldre ska fortsatt provtas vid symtom. Detta för att isolering och antiviral behandling kan bli aktuell. Vid utbrott av covid-19 eller influensa inom ovanstående enheter kontakta vårdhygien på tel 018-6113902 eller vardhygien@akademiska.se.
 • Vårdcentral/ansvarig läkare ansvarar för provunderlag och tillhandahållande av provtagningsmateriel.
 • Vid positivt prov på Covid-19 ska ingen smittspårning ske oavsett vård eller boendeform (gäller sedan 15 mars 2023).
 • Provtagning av patienter/brukare i ordinärt boende och på LSS-boende med luftvägssymtom sker endast på klinisk indikation, i samråd med ansvarig läkare (gäller sedan 6 mars 2023).

Så här beställes provtagningsunderlag för ”luftvägsvirus (PCR) litet block” i Cosmic (för er som beställer prov)

 1. Öppna Cosmic och skriv in personnummer för personen som ska provtas och gå in på ”Beställning provbunden”'
 2. Välj ”Mikrobiologi”
 3. Sök i valt utbud genom att förslagsvis skriva ”luftvägsvirus” och välj ”Luftvägsvirus (PCR) litet block”. Efter 4 april 2023 kommer orden ”Patient/brukare” samt ”SARS-CoV-2” att tas bort från namnet på undersökningen.
 4. Fyll i rätt beställare, svarsmottagare och betalande enhet om det ej är rätt förifyllt.
 5. Välj datum då provet tas
 6. Tryck på ”medicinsk information” och fyll i svaren. Det är viktigt att få med aktuella kontaktuppgifter
 7. Tryck på spara. För att dubbelkolla att beställningen gick igenom så kan man klicka på beställningsstatus i Cosmic-menyn.

I ”Luftvägsvirus (PCR) litet block” ingår SARS-CoV-2 och under perioden dec-april även influensa A+B och RS-virus men kan utgå vid kapacitetsbrist.

För ytterligare information var vänlig se:
Samverkanswebben: Kravet på smittspårning för covid-19 upphör
DocPlus: Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa i kommunal vård och omsorg

Kontakt