Samlad information till dig som kommer i kontakt med flyktingar

2022-04-28

Du som kommer i kontakt med personer som flytt från Ukraina hittar samlad information här på Samverkanswebben. Här finns bland annat länkar till översatta texter på ukrainska och ryska, aktuell information från Smittskydd, Vårdhygien och andra myndigheter, och information om regionens arbete.

Samlad information om kriget i Ukraina

På samlingssidan finns riktat till privata vårdgivare och kommuner. Här finns information från bland annat Smittskydd, Vårdhygien och annat kunskapsstöd för vårdgivare. 

Samlad information om kriget i Ukraina (regionuppsala.se)  

Översatt information på 1177.se 

På 1177.se finns översatta texter på flera språk om bland annat hur vården fungerar i Sverige, om vaccination mot covid-19 och råd om man blir sjuk i covid-19.

Information på ukrainska (1177.se)
Information på ryska (1177.se)
Information på engelska (1177.se)
Information på lätt svenska (1177.se)

Fler översätta texter kommer kontinuerligt, till exempel om 

  • vilken vård man har rätt till och vad vården kostar. 
  • mödravård, förlossning och barnhälsovård. 
  • råd till den som varit med om skrämmande händelser.