Uppgradera ditt e-tjänstekort senast 9 december

2021-08-31

Alla medarbetare inom Region Uppsala behöver uppgradera sina e-tjänstekort med en ny typ av certifikat som ger en högre säkerhet.

De som inte redan har gjort uppgraderingen ska göra den så snart som möjligt och allra senast den 9 december. Uppgraderingen gäller alla medarbetare inom Region Uppsala som använder e-tjänstekort. Det nya certifikatet, som kallas SITHS eID, införs i regionen på grund av nya krav från e-hälsomyndigheten.

Observera att kort som är beställda efter 21 februari 2020 är nya eID-kort och dessa behöver inte uppgraderas. 

Under 2021 ska alla användare av SITHS-kort (e-tjänstekort) själva ladda ner de nya säkrare certifikaten på sina kort. Uppgraderingen sker i en webbportal med hjälp av de koder som tillhör kortet, samma koder som används vid inloggning och signering med kortet. Om ni saknar koderna så behöver dessa beställas i god tid av er verksamhets kortbeställare.

Mer information och länkar

All information med länkar och instruktioner finns på projektsidan på samverkanswebben. Vid problem med uppdateringen av SITHS/e-tjänstekortet, kontakta er lokala it-support. Kontaktuppgifter till it-supporten hittar du på projektsidan.

Kontakt

Patrik Fridenfeldt

Objektledare IT