Uppmärksamhetssignalen ändras i nästa version av Cosmic

2023-04-27

Nästa uppgradering av Cosmic innebär bland annat att uppmärksamhetssignalen (UMS) anpassas till Socialstyrelsens nya riktlinjer. Det betyder att vissa uppgifter inte längre kan dokumenteras i uppmärksamhetssignalen utan behöver hanteras på ett annat sätt.

– Journalsystemet Cosmic kommer att uppgraderas till version 3.8 i maj. Uppgraderingen är planerad till den 27 maj och innebär bland annat att den så kallade uppmärksamhetssignalen (UMS) anpassas till Socialstyrelsens nya riktlinjer, berättar Lena Norelius Schoeps, på Elektronisk patientjournal (EPJ).

Standardiserad information

Idag kan många olika uppgifter dokumenteras i UMS i Cosmic, t ex överkänslighet för födoämnen eller att en patient har en viss typ av implantat. Den information som redan finns registrerad i UMS kommer att finnas kvar och ändras inte, men ny uppmärksamhetsinformation kommer endast att kunna registreras enligt Socialstyrelsens specifikationer i den nya versionen.

– Uppmärksamhetsinformationen standardiseras och det innebär bland annat att när Socialstyrelsen årligen uppdaterar informationen kommer även Cosmic att uppdateras med automatik, förklarar Lena Norelius Schoeps.

Även vissa rubriker ändras

Uppgraderingen innebär också att en del rubriker i UMS kommer att ändras, smittsam sjukdom ändras till ”Smitta” och behandling/tillstånd ändras till ”Medicinskt tillstånd och behandling”.

– I verksamheten behöver man ha klart för sig vad förändringarna i den nya versionen innebär och hur man ska hantera till exempel information om födoämnesallergier eller att en patient har ett visst implantat. Du kan läsa mer i den sammanställning som vi på EPJ har tagit fram för att beskriva förändringarna i UMS, säger Lena Norelius Schoeps.

Läs mer om förändringarna i UMS

Läs mer om Cosmic