Vårdgarantin ska göras mer känd

2022-08-22

Den som behöver vård har enligt vårdgarantin rätt att få det inom en viss tid. För att öka kunskapen om vårdgarantin och det stöd vårdgarantienheten kan ge genomför Region Uppsala kommunikationsinsatser riktade till invånarna i länet.

– Vårdgarantienheten är en resurs både för vården och för den som väntar på vård och behandling, berättar Margareta Nilsson, enhetschef på Patientadministration vid Resurscentrum. På vårdgarantienheten hanterar vi varje år cirka 1 500 ärenden som gäller planerad specialiserad vård. De flesta ärenden rör ortopedi, öron/näsa/hals och kirurgi. Primärvården hanterar de frågor som rör vårdgarantin för vårdcentralerna.

Vård hos annan vårdgivare

– Den som sökt vård ska i första hand kontakta sin mottagning för att få information om väntetid. Om enheten inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgräns ska personen få information om detta av vården och även erbjudas vård hos en annan vårdgivare, om möjlighet till det finns, förklarar Margareta Nilsson. Det är här vi på vårdgarantienheten kommer in, vi hjälper till och försöker hitta alternativ hos en annan vårdgivare, t ex i angränsade regioner.

– Vi kan också avlasta vården genom att aktivt ringa upp personer som väntar på vård och söka alternativ för dem hos andra vårdgivare. Det gör vi i samarbete med Produktion på Akademiska sjukhuset, som ett sätt att bidra till minskade vårdköer och snabbare vård för den som väntar. De flesta vårdgivare och regioner har nu ett stort vårdbehov att möta upp efter pandemin, så det är en utmaning att hitta alternativ, men det inte omöjligt, menar Margareta Nilsson.

Kommunikationsinsatser i höst

– Många ringer till vårdgarantienheten med frågor om väntetider och vårdgarantin. Vi svarar på allmänna frågor och kan också avlasta vården genom att vara en länk mellan personen som väntar på vård och vårdenheten. De kommunikationsinsatser vi gör nu i höst, till exempel genom annonsering i sociala medier och information på väntrums-tv, ska bidra till att öka kunskapen om vårdgarantin och om möjligheten att kontakta vårdgarantienheten, berättar Margareta Nilsson.

Vårdgarantienheten kan också ge stöd till vårdenheter som önskar mer information och utbildning i frågor som rör vårdgarantin:

– Vi kommer gärna till APT eller bidrar på annat sätt för att öka kunskapen om vad vårdgarantin innebär och vilket ansvar vården har för att informera patienter, säger Margareta Nilsson.

Mer information och externa länkar

Kontakt

Adress: Vårdgarantienheten, plan 1, Resurscentrum Region Uppsala, 751 85 Uppsala

E-post: vardgaranti@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 60 60, vardagar mellan 9-15 (variationer kan förekomma)

Fax: 018-55 87 30