Vårdgarantienheten

Till vårdgarantienheten kan patienten vända sig för att få hjälp att finna en annan vårdgivare när den egna regionen inte kan erbjuda besök hos specialist eller behandling/operation inom vårdgarantitiden.

Vårdgarantienheten kan även på uppdrag från verksamheten hjälpa till att slussa C-länspatienter till andra vårdgivare när väntetiden till första besök överskrider vårdgarantitiden.

På enheten arbetar erfaren vårdpersonal som gärna kommer och informerar om vårdgaranti, vårdval och valfrihet i vården på era arbetsplatser.

Kontakt

Vi hanterar bara allmänna frågor om vårdgaranti och valfrihet på mejl. Om frågan innehåller personuppgifter, hänvisa patienten att logga in via e-tjänst på 1177 för att kontakta oss med sitt ärende.

Använd dig av (åberopa) vårdgarantin - 1177 (1177.se)

Adress: Vårdgarantienheten, plan 1, Resurscentrum Region Uppsala, 751 85 Uppsala

Mejl: vardgaranti@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 60 60, måndag till fredag 09.00-11.00

Hitta på sidan