Ytterligare vårdcentraler inför stegvis vård vid psykisk ohälsa

2022-05-27

I Effektiv och nära psykologisk behandling utvecklas och implementeras sedan tidigare en modell för stegvis vård vid psykisk ohälsa. Nu ansluter fler verksamheter till projektet vilket innebär att den nya modellen skapar potential att nå ut till mer än en tredjedel av länets invånare.

Vårdcentraler som deltar får stöd i att utveckla sina arbetssätt med syftet att vuxna patienter med psykisk ohälsa ska få ökad tillgång till kvalitetssäkrade insatser. Modellen handlar om att öka tillgänglighet till en första kontakt, men också att patienter ska få rätt insats utifrån behov och att Region Uppsala nyttjar sina resurser så effektivt som möjligt.

En viktig målsättning är också att Region Uppsala ska kunna följa upp och utvärdera de insatser som ges vid psykisk ohälsa. Under våren har vårdcentraler haft möjlighet att ansöka om att få delta i projektet.

– Det har varit många som har visat intresse och det har varit tråkigt att vara tvungen att säga nej till några av dem som ansökte. Engagemanget i frågan är stort och många ser ett behov av en mer gemensam struktur inom regionen där man gärna vill vara med och bidra. Glädjande nog planeras ytterligare en utökning under nästa år, så då kan man få en ny chans, säger projektledare Emma Manner.

Projektet välkomnar nu Bålstadoktorn, Gottsunda vårdcentral, Knivsta vårdcentral, Storvreta vårdcentral, Ultuna vårdcentral och Årsta vårdcentral in i projektet. Sedan tidigare ingår Enköpings husläkarcentrum, Eriksbergs vårdcentral, Tierps vårdcentral, KBT via nätet och Uppsala barncentrum och vårdcentral. Projektet finns därmed representerade i fem av länets kommuner och utökningen skapar potential för att nå ut till mer än en tredjedel av länets invånare.

Läs mer om projektet på projektsidan

Kontakt

Emma Manner

Strateg psykisk hälsa