Patientadministration

Samlad information om olika administrativa ärenden och uppgifter som vårdgivare i Region Uppsala kan behöva.

Journalhantering

Läs om hur du ska hantera beställningar och frågor om journalkopior.

Patientavgifter

Så här gör du med patientfakturor och avgifter.

Behöver du anlita en tolk?

Som vårdgivare är du skyldig att anpassa information efter patientens behov. Därför ska du anlita tolk till patienter som pratar ett annat språk, är döva, dövblinda eller har grav hörselnedsättning.

Kunskapsstöd för vårdgivare

Här bygger vi upp kunskapsstöd för dig som arbetar inom vården inom Uppsala län.