Tolkar

Som vårdgivare är du skyldig att anpassa information efter patientens behov. Därför ska du anlita tolk till patienter som pratar ett annat språk, är döva, dövblinda eller har grav hörselnedsättning.

För patienter som pratar ett annat språk

Språkservice är Region Uppsalas leverantör av tolkförmedlingstjänster för personer som pratar ett annat språk än svenska. 

För att logga in krävs ett kundnummer och inloggning. Kontakta kundtjänst på 0770-457 458 för hjälp att komma igång.

Boka tolk

Information

För patienter som är döva eller hörselskadade

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till patienter som är döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade eller som har talsvårigheter.

Mejla Tolkcentralen för att beställa tolk. Alternativt ring via 018-611 67 34.

Boka tolk

Information

Kontakt

Språkservice

Webbsida: www.sprakservice.se 

Telefon: 0770-457 458

E-post: info@sprakservice.se


Tolkcentralen

Akut: 018-10 08 40

Telefon: 018-611 67 34

Sms: 070-322 67 34 

E-post: tolkcentralen@regionuppsala.se

Bildtelefon och texttelefon:uppsala.tolkcentralen@ectalk.se